Photo by Heidi de Gier.

Als u het Syrène Saxofoonkwartet graag een steuntje in de rug wilt geven, dan kunt u dat doen met een gift. U kunt eenmalig een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL67 INGB 0005 6231 65 t.n.v. Stichting Syrène Saxofoonkwartet.

U helpt ons daarmee het saxofoonkwartet en klassieke muziek op saxofoon naar meer luisteraars te brengen. Met uw gift kunnen we bijvoorbeeld nieuwe arrangementen maken of nieuwe composities vragen aan componisten. En u maakt onze jaarlijkse vriendinnendag mogelijk, waar me amateursaxofonisten introduceren in de wereld van kwartetspel

Maar wilt u verbonden met ons blijven, dan kunt u vriendin (of vriend!) worden van Femke, Aukelien, Femke en Annelies. Dan ondersteunt u Syrène structureel en als goede vriendin laten wij u dan niet in de kou staan:

Goede vriendin

Vanaf €50 per jaar
Als u onze goede vriendin bent dan:
– ontvangt u een Syrène welkomstpakket bij uw eerste aanmelding
– ontvangt u de digitale vriendinnen-nieuwsbrief
– wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse vriendinnendag

Boezemvriendin

Vanaf €250 per jaar
Als u onze boezemvriendin bent dan:
– ontvangt u alles wat onze goede vriendin krijgt
– ontvangt u 2 keer per jaar een uitnodiging om een repetitie of opname van
het Syrène Saxofoonkwartet bij te wonen

Hartsvriendin

Vanaf €500 per jaar
Als u onze hartsvriendin bent dan:
– ontvangt u alles wat onze boezemvriendin krijgt
– kunt u 1 keer per jaar een workshop in samenspelen, een les in saxofoonspelen of kwartetspelen of een les in arrangeren krijgen van het Syrène Saxofoonkwartet (muzikale ervaring is niet vereist).

Via ons Vriendinnen-formulier kunt u vriendin van Syrène worden en een machtiging invullen.